...
0

مزایای سیستم

1 - کاهش هزینه نگهداری قطعات و مواد ناشی از کاهش موجودی ها، شامل

 •   کاهش سرمایه راکد
 •   کاهش فضای مورد نیاز انبارش
 •   کاهش نیاز به پالت جهت نگهداری قطعات
 •   کاهش ضایعات ناشی از تراکم چیدمان
 •   کاهش ضایعات و تعمیر قطعات به دلیل دریافت سریع تر فیدبک ایراد کیفی از خط تولید
 •   کاهش هزینه قطعات راکد ناشی از تغییرات مهندسی

2 -بهبود فرایند های کاری و کاهش هزینه ها عملیاتی

 •   محاسبه اتوماتیک نیاز بر اساس پارامترهای تعریف شده و در نتیجه:
  •    افزایش بهره وری نیروی انسانی به دلیل عدم نیاز به محاسبات پیچیده و زمان بر قطعات مورد نیاز (MRP)
  •    کاهش دوره های محاسبه از ماه یا هفته به ساعت
  •    کاهش خطای محاسبات
 •   اطلاع رسانی سفارشات به تامین کنندگان از طریق اینترنت و در نتیجه:
  •    افزایش بهره وری نیروی انسانی به دلیل عدم نیاز به ارسال سفارشات از طریق فکس یا تلفن
  •    کاهش هزینه های فکس و تلفن
  •    کاهش ریسک به دلیل کاهش خطا در اطلاع رسانی دقیق و به موقع
 •   بهبود فرایند پیگیری ارسال قطعات از تامین کنندگان
 •   محاسبه دقیق تر شاخص تحویل به موقع تامین کنندگان
 •   اخطار اتوماتیک قطعات بحرانی و سفارشات تاخیر دار
 •   امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات بارنامه های صادر شده توسط تامین کنندگان به سیستم جامع شرکت و صدور رسید موقت بر اساس شماره بارنامه ها و در نتیجه:
  •    افزایش بهره وری نیروی انسانی به دلیل عدم نیاز به ورود دستی اطلاعات بارنامه
  •    افزایش دقت در ثبت بارنامه های ورودی
  •    کاهش زمان معطلی حامل های ورودی به کارخانه
 •   توزیع حجم بار ورودی در کل روزهای ماه و در نتیجه:
  •    افزایش بهره وری تجهیزات تخلیه
  •    افزایش بهره وری نیروی انسانی